SI
Show menu

Pištole za PU peno in za tesnilne mase

Pištole za poliuretansko peno

P719

P810

P811

P841

Pištole za tesnilne mase

T530

Pištola ročna skelet za kartuše

T534

Pištola ročna amater za kartuše

T536

Pištola ročna amater za kartuše 450 ml in črevo 600 ml

T539

Pištola ročna profi za kartuše 450 ml in črevo 600 ml

T540

Pištola ročna profi za kartuše

T738

Pištola pnevmatska za črevo 600 ml

T813

Pištola pnevmatska za kartuše 310 ml

T844

Pištola ročna profi za kartuše in črevo 400 ml

T812

Pištola pnevmatska dvoročna za kartuše 450 ml

T843

Pištola pnevmatska za črevo 400 ml