RS
Show menu

Termosil K11

Opis proizvoda

Termosil K11 je trajnoelastična, silikonska, jednokomponentna zaptivna masa na acetatnoj osnovi.

 • u vertikalnim fugama ne teče
 • odlično prianja na staklo, keramiku, glazirane površine, aluminijum i kopelit staklo
 • dobra mehanička svojstva
 • podnosi 20 % dilatacije
 • otporan je na različite vremenske uslove, kišu, sneg, ekstremne temperature
 • elastičan pri niskim (–40°C) i visokim (150°C) temperaturama
 • nanosimo pri temperaturi od +5°C do +40°C
 • otporan na hemikalije
 • UV postojan
 • pri očvršćivanju otpušta sirćetnu kiselinu
 • široka paleta boja

Oblast primene

 • Za zaptivanje neopterećenih fuga u unutrašnjosti.
 • Dobro prianja na neporozne silikatne materijale kao što su: staklo, keramika, glazirane pločice i klinker.
 • Ne preporučujemo ga za zaptivanje pocinkovanog lima.

Pakovanje

 • kartuši (280 ml)
 • Al creva (600 ml)

Skladištenje

Najmanje 18 meseci u suvom, hladnom prostoru na temperaturi ispod 25°C, u originalno zatvorenoj ambalaži. Nakon isteka roka trajanja koji je naveden na ambalaži, proizvod i dalje može da se koristi, mada to mora da potvrdi kontrola kvaliteta.