RS
Show menu

Termotan P40 fix & seal

Opis proizvoda

Termotan fix & seal je jednokomponentna poliuretanska masa. Očvršćava pod uticajem vlage iz vazduha. Koristi se za zaptivanje i lepljenje u građevini, obradi metala i izradi krovova.

 • odlično prianja na većinu građevinskih i metalnih materijala beton, cigla, drvo, aluminijum, gvožđe, nerđajući čelik, bakar i različite plastike
 • brzo očvršćavanje
 • otporan je na različite vremenske uslove, kišu, sneg, ekstremne temperature
 • UV postojan
 • trajno prenosi 25% dilatacije
 • ne uzrokuje koroziju
 • visoka čvrstoća
 • možemo da ga prefarbamo
 • dobra mehanička svojstva
 • podesan za zaptivanje u vertikalnim fugama
 • sive boje

Oblast primene

 • Dilatacione fuge u građevini.
 • Zaptivanje i lepljenje metalnih i građevinskih materijala.
 • Lepljenje prozorskih okvira, krovnih pokrivača, podnih ploča. Zaptivanje fuga u vakuumskim sistemima, mrežama komprimovanog vazduha, kontejnerima, cisternama, silosima, aluminijumskim konstrukcijama, kanalizacijama.

Pakovanje

 • kartuši (310 ml)

Skladištenje

9 meseci u suvom i hladnom prostoru, u originalno zatvorenoj ambalaži.