RS
Show menu

Termotol TIO

Opis proizvoda

Termotol TIO jeste dvokomponentna trajnoelastična zaptivna masa, izrađena na bazi polisulfida. Koristi se za zaptivanje fuga između različitih građevinskih materijala kod kojih dolazi do većih dilatacija.

 • odlično prianja na beton, drvo, salonit
 • za prianjanje na porozne materijale moramo da koristimo Prednamaz TIO
 • otporan je na različite vremenske uslove, kišu, sneg, ekstremne temperature
 • možemo da ga nanosimo na temperaturi od +5°C do +30°C, mada, zato što se vreme očvršćavanja na niskim temperaturama značajno produžava, preporučujemo nanošenje na T = > 15°C
 • UV postojan
 • trajno prenosi 25% dilatacije
 • ne uzrokuje koroziju
 • dobra mehanička svojstva
 • podesan za zaptivanje u vertikalnim fugama
 • boja: siva, po narudžbini može i smeđa i crna

Oblast primene

 • Dilatacione fuge u građevini.
 • Zaptivanje spojeva različitih materijala kao što su: drvo, beton, cigla, kamen, keramika.

Pakovanje

 • kartuši (450 ml = 0,6 kg), u kartonu 25 komada
 • doze (2,5 l = 4,4 kg)

Skladištenje

12 meseci u suvom i hladnom prostoru na 25°C, u originalno zatvorenoj ambalaži.