RS
Show menu

Termotol IZO

Opis proizvoda

Termotol IZO jeste dvokomponentna trajnoelastična zaptivna masa, izrađena na bazi polisulfida. Koristi se za izradu termoizolacionog stakla.

 • podesan za zaptivanje u vertikalnim fugama
 • odlično prianja na sve vrste stakla, aluminijumske, plastične i metalne distancere
 • poseduje dobre mehanske karakteristike zbog kojih može da podnese sve vrste pritisaka pri ugradnji
 • otporan je na različite vremenske uslove, kišu, sneg, ekstremne temperature
 • kompatibilan sa svim materijalima koji se koriste u izradi termoizolacionog stakla

Oblast primene

 • Sekundarna zaptivna masa za izradu termoizolacionog stakla.
 • Posebno ga preporučujemo kada termoizolaciono staklo moramo brzo da transportujemo i ugradimo, npr. nakon 6 sati.
 • Zbog niske propustljivosti pare i gasova Termotol IZO podesan je za izradu termoizolacionog stakla punjenog gasom.

Pakovanje

 • kartuši (450 ml = 0,6 kg), u kartonu 25 komada
 • doze (2,5 l = 4,4 kg)
 • burad (204,6 l)

Skladištenje

12 meseci u suvom i hladnom prostoru na 25°C, u originalno zatvorenoj ambalaži. Ukoliko smo burad skladištili na temperaturi manjoj od 15°C, najpre treba pre korišćenja da ih nekoliko dana stabilizujemo na 20°C, ako želimo optimalan rad i očvršćavanje.