RS
Show menu

Termokril bitumen

Opis proizvoda

Termokril bitumen je jednokomponentna zaptivna masa na bazi bitumena.

  • jednostavna upotreba
  • nije potreban prednamaz
  • dobro prianja na lim, aluminijum, bakar, mesing, keramiku, bitumen, beton, zid, gips, crep i krovnu lepenku
  • otporna je na kišu i vremenske uslove
  • zbog plastoelastičnih svojstava dobro podnosi sva kretanja usled temperaturnih promena

Oblast primene

Brza popravka pukotina, šupljina, lomova na krovovima i između starih membrana.

Zaptivanje između membrane i vertikalnog betonskog zida.

Pukotine u bitumenskim pločama.

Zaptivanje pukotina, žlebova i fuga između betona, zida, gipsa, lima, bakra, cinka i aluminijuma.

Podesna za lepljenje delova koji se prekrivaju za postizanje vodozaptivnog sloja.

Podesna za zaptivanje krovova tipa »Tegola Canadese«.

Zaptivanje pokrova dimnjaka.

Ne preporučuje se za lepljenje poliuretana i polistirena.


Pakovanje

  • kartuši (280 ml)

Skladištenje

Najmanje 24 meseca na suvom, hladnom mestu na temperaturi ispod 25°C, u originalno zatvorenoj ambalaži.