RS
Show menu

Termopur mega

Opis proizvoda

Termopur PU pena pištoljska mega 65 l jeste jednokomponentna poliuretanska pena koja očvršćava pomoću vlage iz vazduha. Konačni volumen očvrsle pene jeste 65 l, što predstavlja 40% više nego kod obične pištoljske PU pene.

Oblast primene

Koristi se u građevini za zaptivanje, ispunjavanje, izolaciju, montažu i ugrađivanje (vrata, prozora, roletni), u izradi čamaca, prikolica... Veći volumen znači da jednom dozom uradimo više, što omogućava ređu zamenu doze a time i uštedu vremena.

Pakovanje

  • aerosol doze (750 ml)

Skladištenje

12 meseci (od 0°C do +20°C)
Više temperature skraćuju vreme upotrebe.
Doze treba čuvati u uspravnom položaju.