RS
Show menu

Termopur cleaner

Opis proizvoda

Termopur sredstvo za čišćenje jeste rastvarač za svežu poliuretansku penu, upotrebljiv i za čišćenje i odmašćivanje gvožđa, čelika, hroma, aluminijuma, eloksiranog aluminijuma, nelakiranog drveta i mermera (kamena).

Koristi se kako za čišćenje pištolja, tako i za ručno čišćenje alata i radnog mesta. Uklanja masti, ulje, katran, vosak, ostatke politura, lepkova i svežih zaptivnih masa.

Oblast primene

Termopur sredstvo za čišćenje odstranjuje masti, ulja, čađ, katran, vosak, ostatke politura, nestvrdnutu poliuretansku penu, ostatke lepkova, svežeg gita i zaptivnih masa.

Termopur sredstvo za čišćenje se pored toga koristi i za čišćenje pištolja.

Pakovanje

  • aerosol doza (500 ml)

Skladištenje

12 meseci (od +10 °C do +20 °C)