RS
Show menu

Termobutil

Opis proizvoda

Termobutil je trajnoplastična zaptivna masa u obliku samolepljivih traka koja je otporna na UV zrake, starenje i vremenske uticaje. Koristi se kao zaptivni materijal i materijal za distanciranje.

  • jednostavno rukovanje i upotreba
  • lepi se na sve čiste i suve površine raznih materijala
  • ne sadrži rastvarače ni druge korozivne materijale
  • pri eventualnoj popravci zaptivenih delova veoma lako može da se ukloni
  • možemo da ga prefarbamo običnim lakovima na bazi veštačkih smola ili ulja 
  • UV postojan

Oblast primene

  • Termobutil se koristi u građevini za zaptivanje zidova, krovova, konstrukcijskih elemenata, ventila, kanala klima-uređaja, kod nezahtevnih zastakljivanja...
  • U industriji za zaptivanje kontejnera, u beloj tehnici naročito za rashladne uređaje, u brodogradnji, u automobilskoj industriji, u industriji vagona i kamp prikolica za zaptivanje metalnih, drvenih i plastičnih delova.

Pakovanje

  • trake dužine 3 m i 18 m

Skladištenje

U suvom prostoru na sobnoj temperaturi.