RS
Show menu

Pištolji za PU penu i za zaptivne mase

Pištolji za PU penu

P719

P810

P811

P841

Pištolji za zaptivne mase

T530

Ručni pištolj skelet za kartuše 

T534

Ručni pištolj amater za kartuše 

T536

Ručni pištolj amater za kartuše 450 ml i crevo 600 ml 

T539

Ručni pištolj profi za kartuše 450 ml i crevo 600 ml

T540

Ručni pištolj profi za kartuše 

T738

Pneumatski pištolj za crevo 600 ml

T813

Pneumatski pištolj za kartuše 310 ml 

T844

Ručni pištolj profi za kartuše i crevo 400 ml

T812

Pneumatski pištolj dvoručni za kartuše 450 ml

T843

Pneumatski pištolj za crevo 400 ml