MK
Show menu

Termosil K11

Опис на производот

Termosil K11 e трајноеластична силиконска, еднокомпонентна заптивна маса на ацетатна основа.

 • во вертикални фуги не тече 
 • одлична адхезија на стакло, керамика, глазирани површини, алуминиум и копелит стакло
 • добри механички својства
 • поднесува 20 % дилатација
 • oтпорен е на различни временски услови, дожд, снег, екстремни температури 
 • еластичен на ниски (–40°C) и високи (150°C) температури
 • се нанесува на температура од +5°C дo +40°C
 • отпорен на хемикалии
 • УВ постојан
 • при стврднувањето испушта оцетна киселина
 • широка палета на бои

Oбласт на примена

 • За заптивање на неоптеретени фуги во внатрешноста.
 • Добра адхезија на непорозни силикатни материјали како што се: стакло, керамика, глазирани плочки и клинкер.
 • Не се препорачува за запечатување поцинкуван лим.

Пакување

 • картуши (280 ml)
 • Al црева (600 ml)

Складирање

Најмалку18 месеци во сув, ладен простор, на температура под 25°C, во оригинално затворена амбалажа. По истекот на рокот на траење кој е наведен на амбалажата, производот сѐ уште може да се користи, но тоа мора да го потврди контролата на квалитетот.