MK
Show menu

Termopur mega

Опис на производот

Termopur PU пена пиштолска мегa 65 l е еднокомпонентна полиуретанска пена која се стврднува со помош на влагата од воздухот. Конечниот волумен на стврднатата пена е 65 l, тоа претставува 40% повеќе одколку кај обичната пиштолска PU пена.

Oбласт на примена

Се користи во градежништвото за заптивање, исполнување, изолација, монтажа и вградување (врати, прозорци, ролетни), во изработка на чамци, приколки... Поголемиот волумен значи дека со една доза можеме да сработиме повеќе, што овозможува поретка замена на дозата, а со тоа и заштеда на времето.

Пакувањe

  • аеросол дози (750 ml)

Складирање

12 месеци (oд +0°C дo +20°C)
Високите температури го скратуваат времето на употреба.
Дозите треба да се чуваат во исправена положба.