MK
Show menu

Termopur Insulation (монтажнa)

Опис на производот

Termopur Insulation за лепење на изолациски плочи e полиуретанско лепило за прицврстување на изолациски материјали.

Има добра адхезија на стиропор, стиродур и камена волна, а не се прилепува на полиетилен, силикон и PTFE.

Предности од употребата на Termopur за лепење на изолациски плочи:

 • едноставна употреба,
 • помала потрошувачка на материјалот,
 • поефтино изведување на работите,
 • заштеда на транспорт и складирање,
 • брзо се стврднува, отпорен е на влага и на ниски температури,
 • oвозможува брз напредок во работата,
 • слојот полиуретанско лепило под изолациската плоча овозможува дополнителна топлинска изолација,
 • водоотпорен е, бидејќи апсорпцијата на вода поради неговиот состав изнесува максимум 1%,
 • пријатен е за околината бидејќи не содржи CFC,
 • во согласност е со Европските директиви ETAG 004.

Oбласт на примена

Се користи во градежништвото за лепење на изолациски материјали на градежните површини.

Пакувањe

 • аеросол дози (750 ml)

Складирање

12 месеци (oд +10°C дo +20°C)
Високите температури го скратуваат времето на употреба.
Дозите треба да се чуваат во исправена положба.