MK
Show menu

Termopur cleaner

Oпис на производот

Termopur средството за чистење е растворувач за свежа полиуретанска пена, употребливо и за чистење и одмастување на железо, челик, хром, алуминиум, елоксиран алуминиум, нелакирано дрво и мермер (камен).

Се користи како за чистење на пиштоли, така и за рачно чистење на алатите и на работното место. Отстранува масти, масла, катран, восок, остатоци од политури, лепила и свежи заптивни маси

Oбласт на примена

Termopur средството за чистење отстранува масти, масла, саѓи, катран, восок, остатоци од политури, нестврдната полиуретанска пена, остатоци од лепила, свеж кит и заптивни маси.

Termopur средството за чистење, покрај тоа, се користи и за чистење на пиштоли.

Пакување

aeросол доза (500 ml)

Складирање

12 месеци (oд +10°C дo +20°C)