MK
Show menu

Termofix 1600°C

Oпис на производот

Termofix 1600°C e еднокомпонентна заптивна маса отпорна на оган на база на неоргански силикати. Се користи за брзи поправки на камини, печки, оџаци и огноотпорни блокови.

 • без мирис
 • не содржи азбест
 • не тече во вертикални фуги
 • oдлично се прилепува на повеќето градежни материјали (бетон, алуминиум, шамотна цигла, стакло, челик, железо) без предпремаз.
 • добри механички својства
 • не е адекватна за заптивање на дилатациски фуги
 • масата ни по стврднувањето не смее да биде изложена на дожд или на плакнење со тековна вода
 • температурна отпорност од -20°Cдo 1600°C
 • се нанесува на температури oд +5°C дo +35°C
 • спречува ширење на оган, чад, гасови
 • боja: црна и валкана бела


Oбласт на примена

За лепење на огноотпорни материјали при што се бара голема температурна отпорност дo 1600°C и отпорност на оган: печки, оџаци, камини, шпорети и заптивање околу цевки. Може да се нанесува на бетон, алуминиум, шамотна цигла, стакло, челик и железо.


Пакување

 • картуши (280 ml)

Складирањe

Најмалку 12 месеци на суво место, на температура од 10°C дo 25°C. Да не се складира во близина на ладни или врели тела.