MK

За разни монтирања и едноставен начин на исполнување на пукнатини. Овозможуваат топлинска и звучна изолација. Може да се користат и како лепило за лепење на стиродур, стиропор, подпрозорски даски …

Детали »

Наменети се за спречување на пропуштање на течности и гасови. Заптиваат спојки меѓу различните градежни материјали, еластични се и отпорни на температурни промени.

Детали »

Овозможуваат прицврстување на материјалите за различни површини и го заменуваат механичкото прицврстување. Специјалните лепила се користат и за лепење на огледала.

Детали »

Производи за чистење/отстранување на полиуретански пени, алати за израмнување и нанесување на заптивни маси, прибори за нанесување на пени. Заптивни ленти и фуг маси за камини.

Детали >>